Tumor: Polyamor Dagmar Fričová

Somehow, everyone got used to the fact that they form a couple. Even the two of them got used to it. It has always not been easy. For sure not! But now it is as it is. They live together. And suddenly, fate steps in, and there is someone else. From now on, nothing will be the same. From now on, everything will be different. Is there another way? We all know that DIFFERENT in this case means pretty bad. Two are enough for love, right? This growth must stop. Someone is an extra here! Logically. At times, they imagined it could happen. They imagined it but didn't talk about it. So now they're here together – three, four, five of them. So much love! Well, it's not easy sometimes.

A strongly sensory performance that connects movement, visuality, and the word, that takes cancer, its growth, and metastasis as its main theme and puts into a parallel with polyamory. How is it possible to share love between more than two people? Does the level of love grow with the number of partners?

The Tumor: Polyamor project is supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Funds. with the cultural area Pikene på Broen from Kirkenes, Norway.

Text
Dagmar Fričová

Stage direction
Nela H. Kornetová

Dramaturgy
Lucie Ferenzová

Scenography, light design
Jan Hajdelák Husták

Choreographer
Mathew Rogers

Actors
Jaro Viňarský, Greges A. Kroksleiven-Hansen, Tereza Těžká

To, že tvoří pár, na to si tedy už všichni zvykli. Dokonce i oni dva si na to zvykli. Nebylo to vždycky jednoduché. To tedy rozhodně ne! Ale teď je to tak, jak to je. Žijou spolu. A náhle, osud tomu chtěl, je tu někdo třetí. Od teď už nebude nic, jak bylo. Od teď už bude všechno jinak. Jde vůbec, aby to jinak nebylo? A všichni přece víme, že to JINAK znamená v tomhle případě špatně. Na lásku bohatě stačí přece dva. Tohle bujení se musí přece zastavit. Někdo tu je navíc! Logicky. Občas si představovali, že by se to mohlo stát. Představovali, ale nemluvili o tom. Takže jsou teď tady spolu – tři, čtyři, pět. To je najednou lásky! No, není to někdy lehký

Silně smyslová inscenace propojující pohyb, vizualitu a slovo, která si jako své téma bere rakovinu, její bujení a metastáze, kterou dává do paralely s polyamorií. Jak je možné lásku sdílet mezi více jak dvěma lidmi? Roste s počtem partnerů i míra lásky?

Projekt Tumor: Polyamor je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP Navazuje na jedinečnou spolupráci A studia Rubín s česko-skandinávským performativním kolektivem T.I.T.S. s kulturním prostorem Pikene på Broen z norského Kirkenes.

Text
Dagmar Fričová

Režie
Nela H. Kornetová

Dramaturgie
Lucie Ferenzová

Výprava, projekce, lighting design
Jan Hajdelák Husták

Pohybová spolupráce
Mathew Rogers

Hrají
Jaro Viňarský, Matthew Rogers, Tereza Těžká


Informace o inscenaci

Premiéra
21. a 22. září 2022

Partneři projektu