Poznejte s námi zákoutí Malé Strany

Rubínovské dokudrama o (ne)dostupnosti bydlení v Praze, o (ne)existenci sousedských vztahů a otázce, zda lokální komunita stále žije, Sweet Home Malá Strana vzniklo na základě třicítky setkání a rozhovorů se současnými i bývalými Malostraňáky. Na začátku byla Facebooková výzva, kontakty přes známé a první procházky čtvrtí. Pak už stačilo potkat jednoho Malostraňáka a autorky inscenace získaly kontakty na pět dalších. Že by Malá Strana byla opravdu vesnice, jak často zaznělo v rozhovorech? Respondenty se snažily vybírat tak, aby obsáhly co nejrozmanitější pohledy na čtvrť – od rodičů po děti, od starousedlíků po novousedlíky, přes majitele hospod po jejich návštěvníky. Na základě nasbíraného materiálu pak vymyslely fiktivní příběh s fiktivními postavami, které vám ale možná v lecčems budou povědomé… A nezůstaly jen u toho! Taky pro vás máme malostranský dekameron příběhů a míst, které byste si na Malé Straně neměli nechat ujít!