Nepřehlédněte

Milí Rubínovci, je vyhlášen nouzový stav a my sami bychom neradi přispívali ke skokovému nárůstu nákazy, proto jsme se rozhodli do odvolání zrušit všechna naše nejbližší představení. Vstupenky vám vrátíme přes portál Goout, ale buďte prosím trpěliví, vzhledem k velkému přetížení prodejního portálu.

Sezóna 2019/2020

O čem jsme zapomněli mluvit?

A studio Rubín vstupuje do 52. sezony a navazuje na tu předchozí, kde jsme ohledávali vztahy a vztahování. Nyní chceme svou pozornost zaměřit na zdánlivě všední témata a fenomény, které všichni známe, ale zároveň kolem nich cítíme tiché našlapování, hluboké mlčení nebo komunikaci jen a pouze ve vyhrocených situacích. V širším společenském diskurzu působí tato témata stále jako tabu, nebo jsou komunikována jen z určité, často odborné perspektivy. Jsou to témata, na která se raději zapomíná. Odsouváme je na potom, protože nechceme zraňovat city ostatních a chceme předcházet konfliktům. Spolu s tím se však do naší komunikace dostává neupřímnost ve formě milosrdných lží, polopravd, mlžení, zatajování a předstírání. V dlouhodobém horizontu pak takto ztrácíme osobní svobodu a integritu a čím dál více se vzdalujeme našim blízkým. V sezoně 2019/2020 chceme o těchto „těžkých” tématech začít mluvit, otevřít je divákům a zprostředkovat nečekané, klišé vzdorující pohledy s touhou poukázat na to, že mnohá tabu jsou zbytečná a pochopení fenoménů jen komplikují.

K této radikální upřímnosti jsme oslovili pět tvůrců - tři ženy a dva muže - kteří se citlivě, autenticky a zároveň s jasným záměrem budou snažit odlehčit tíhu, s jakou se k těmto tématům vztahujeme.

Přejeme si, abychom komunikovali to, co nás spojuje a vzájemným prožitím na divadle očišťuje. Abychom skrze inscenace získávali nadhled a porozumění a aby to nebyla útrpnost, ale radost.

Takže: O čem jsme zapomněli mluvit?