Autor v domě

Přínos projektu

Autor v domě je autorská dílna, která iniciuje a podporuje vznik nových divadelních textů. V rámci českých nezávislých divadel je jedinečnou iniciací, jejímž výsledkem jsou nejen nové divadelní texty (zatím jich máme osm), ale také jejich scénická čtení či inscenace a v neposlední řadě i noví autoři. 

Naše autorská dílna reaguje na dlouhodobě neuspokojivou situaci současné české dramatiky. Její podoba je inspirována několika modely pro podporu začínajících autorů a vznik nových v německé jazykové oblasti, kde existuje velká řada dílen, seminářů, festivalů, ale i studijních oborů. Tato péče se následně odráží ve velkém množství každoročně vznikajících kvalitních a nezaměnitelných textů a v širším kontextu i ve vyspělé divadelní kultuře obecně.

Jak Autor v domě probíhá?

V zimě každého roku vypisujeme výzvu, do které se mohou přihlásit autoři a autorky bez rozdílu věku a zkušeností. Na základě zaslaných textů vybírá naše porota skládající se ze dvou tutorů a umělecké šéfky Rubínu tři až pět autorů. Ti se v rámci autorské dílny setkávají po dobu osmi měsíců s tutory na pravidelných kolokvií, které slouží jako platforma k tolik potřebné reflexi a vedení angažovaného dialogu. Pro vznik podnětných tvůrčích dialogů jsou konzultovány nejenom texty účastníků, ale i samotných tutorů, a to od jejich základní ideje až po finální tvar. Autoři tak mohou své texty nejen dávat v pléna, číst nahlas, zkoušet si, co funguje a co nikoliv, ale zároveň se musí také zamýšlet nad texty svých kolegů. 

Síla naší tutorské skupiny je vždy rozložena tak, aby začínajícím autorům zprostředkovála důležité postřehy z vlastního procesu tvorby, své zkušenosti s výstavbou divadelního textu (možné přístupy, formulace tématu, případně práce na postavách, jejich charakterizace, budování situací, jazyková složka). A zároveň aby mezi tutory byli i praktikující divadelníci – režiséři a dramaturgové, kteří mohou začínajícím autorům přiblížit proces práce a přemýšlení o textu při jeho inscenování.
Na závěr dílny autoři odevzdají dokončené texty, které se uvádějí ve formě scénického čtení a jeden z nich se případně v nadcházející sezoně inscenuje.

V roce 2019 se pod tutorským vedením Reného Levínského, Dagmar Radové a Lucie Ferenzové dílny účastnili autoři Bernardeta Babáková, Eva Blechová, Barbora Hančilová a Ondřej Šulc. V roce 2020 se této dílny pod vedením Ondřeje Novotného a Simony Petrů účastní autoři Jana Hrdá, Jana Micenková, Tomáš Ráliš a Martin Toul. Právě probíhá třetí edice pod vedením tutorů Markéty Bidlasové a Jirky Ondry.

Tutoři 2021

Markéta Bidlasová autorka, dramaturgyně a lektorka.

Studovala DAMU v Praze, obor dramaturgie. Pracovala jako kmenová dramaturgyně v Činoherním studiu v Ústí nad Labem (1993–2001), ve Švandově divadle na Smíchově (2003–2009) a v Divadle Komedie (2012–2016). Externě pak v pražských divadlech: Činoherní klub, Divadlo pod Palmovkou, Divadlo Labyrint, Divadlo v Celetné a v posledních letech také v Klicperově divadle v Hradci Králové.

Je autorkou několika divadelních her – např. Kurva svatá, Podzimní hra a Her master’s voice a také dramatizací např. Osm a půl a půl, Profesionální žena a Tři stařeny. Za svou hru Pastička, která byla uvedena v Divadle Husa na provázku a A studiu Rubín, získala 2. Cenu Nadace Alfréda Radoka za nejlepší původní českou hru roku 1995. Hra byla přeložena do několika světových jazyků.

Je autorkou scénáře k filmu Jako nikdy (režie Zdeněk Tyc, 2013), který získal Cenu Trilobit společnosti Fites, nominaci na Cenu české filmové kritiky a také na Výroční cenu České filmové a televizní akademie Český lev. Její filmový scénář Eldorádo (společně se Zdeňkem Tycem, získal 3. místo v Ceně Sazky za nerealizovaný filmový scénář za rok 2005.

Od roku 2016 vede Kursy tvůrčího psaní při Národním divadle v Praze. V roce 2017 vedla tvůrčí seminář na Vysoké škole kreativní komunikace v Praze.

Jiří Ondra režisér, autor, dramaturg a terapeut.

Studoval DAMU, obor režie alternativního a loutkového divadla (vedoucí M. Krobot). Pracoval jako umělecký šéf Divadla D21 v Praze (2012–2017) a současně působil jako kmenový režisér a dramaturg v Divadle rozmanitostí v Mostě (2010–2020). Od roku 2018 režijně a autorsky spolupracuje s A studiem Rubín, kde vytvořil inscenace Thelma a Selma a Perníková chaloupka čekání na lopatu. Jako režisér i autor v minulosti spolupracoval také například s Divadlem Lampion Kladno, Klicperovým divadlem Hradec Králové, Horáckým divadlem Jihlava, Slezským divadlem v Opavě, Teatr Novogo Fronta a Kolonie, z. s.

Věnuje se divadelní tvorbě nejen pro dospělé, ale také pro děti a mládež. Inscenace Pozor děti, přijela k nám pouť podle autora Mika Kennyho (Divadlo rozmanitostí Most) získala cenu odborné poroty za nejlepší inscenaci festivalu Dítě v Dlouhé 2018. Kromě divadla spolupracuje také s Českým rozhlasem. Je také autorem scénářů, dramatických i písňových textů.

Mimo autorskou a inscenační činnost se věnuje teatroterapii. V Dětském domově Lety spoluzaložil divadelní soubor Pasažéři. Dále vedl uskupení ZAZRAKEM, divadelní soubor herců se zrakovým handicapem při Tyflocentru Praha, o. p. s. Od roku 2012 působí též jako lektor divadelního studia pro děti a mládež Dětský talent v Praze.

Ohlasy předchozího ročníku

„Píšete? Jde vám to? Nejde vám to, protože vám nikdo neurčuje hranice? Nikdo vám neurčuje deadliny? Nemáte si s kým povídat, o tom co píšete? A potřebujete si o tom povídat? Psaní je osamělá činnost a nic nepotěší a nepomůže víc, než když zjistíte, že jsou kolem vás lidé, kteří mají stejné problémy. Teda problémy s psaním divadelních her. Ostatní problémy se tím třeba vyřeší taky.“

Ondřej Šulc - Autor v domě Ondřej Šulc

„Autor v domě. Sobotní odpoledne v Rubínu. Oříšky. Pochopení. Konstruktivní nepochopení. Čtení nahlas. Čaj. Dialog. Jako doma. Autoři, mentoři, káva. Zkuste to taky!“

Eva Blechová - Autor v domě Eva Blechová

„Takovej ten nejlepší kámoš, co si nedělá servítky a řekne vám to všechno na rovinu. Takovej ten kámoš, co si váš text jako fakt přečte. Má pro vás pochopení, ale i připomínky a dokope vás se přemoct a vystoupit ze svý zóny autorský pohodlnosti! Inspirativní debaty o devadesátkách, politický situaci a indickejch masérech samozřejmostí.“

Barbora Hančilová - Autor v domě Barbora Hančilová