Puchmajer: Jubileum aneb 30 let Antonín Puchmajer D.S.

Výroční kulturně-společenský večer divadelního spolku Antonín Puchmajer D.S. ke třiceti letům jeho vystupování. Program sestavený z činoherní i hudební tvorby v podání současných i bývalých členů souboru, z vystoupení spřízněných hudebních těles a dalších drobných překvapení.

Hrají: Vladimír Mikulka, Jakub Škorpil, Martin J. Švejda, Barbora Jonášová, Sonia Koutová, Kateřina Rudčenková, Hana Tillmanová a další