Náš očistec Martin Ježek

„Bojíme se Smrti!

‚Nebojte se, očistíte se v očistci,‘ řeklo Zjevení, zářící v nejsilnějším světle.

A my, ubezpečeni, že není pro nás peklo, vrhli jsme se do tohoto Světla jako do propasti.“

Kolektivní film, kinematografická performance, svým způsobem pocta básníku a knězi Jakubu Demlovi se pokouší zpřítomnit zážitek jednotlivých tvůrců na setkání s jeho texty ze souboru Můj očistec. Osciluje mezi spontánním, až surovým filmem a konceptuální performancí. „Heretická mše“ o čtyřech se vzájemně prostupujících částech v barvě (Klauzura, Pouť, Domov, Hřbitov), které vymezují svět typicky demlovských motivů. Pátá část ve vysokém kontrastu černé a bílé je reakcí na iluzi barevného světa, hlasem ze záhrobí, jenž rámuje věčně absurdní lidskou snahu o nesmrtelnost.

Martin Ježek (1976) je jedním z nejvýraznějších českých představitelů experimentálního strukturálního filmu. Vystudoval produkci a střih na FAMU. Od roku 1999, kdy firma FOMA opět začala vyrábět 8mm filmy, natáčí krátké dokumentární eseje. MFDF Ji.hlava pravidelně uvádí jeho snímky, ať už jde o autorské filmy, adaptace (Dům daleko, 2007), či tzv. kolektivní filmy (Druhá liga, 2007).

Režie
Martin Ježek

Střih
Hedvika Hansalová

Hudba
Robert Piotrowicz

Projekce po představení Stojím ve tmě...Miriam